Priser och förmåner

För hela året gäller att

    • gratis vistelse för barn under 3 år
    • upp till 15 år lämnar vi 50% rabatt
    • rabatt vid uppvisning av campingkort
    • gratis WIFI uppkoppling inom hela campingområdet

Våra priser inkl. moms:

2200 Ft/dag/person, inkl. frukost

1200 Ft/dag för personbil

3600 Ft/dag för campingfordon

600 Ft/dag för motorcykel

2000 Ft/dag för tält

3500 Ft/ >9m² dag för tält

1200 Ft/dag för el (10A)

400 Ft/hund/dag

Facebook